Wednesday, September 27, 2006

Desikachar 1.Yoga: concept and meaning s.5-7

Yoga er en del af et livssyn, som kaldes for ”darsana” med oprindelse i vedaerne, de ældste indiske tekster. Han præsenterer nogle forskellige fortolkninger af ordet yoga, at forene, at samle sindets forskellige ”strands” tråde, eller at have nærvær i ethvert nu, i enhver handling, at forene sig med vores højere magt, uanset dennes navn, at opnå det der tidligere var uopnåeligt, enhver forandring uanset hvis det er ved hjælp af læsning, fysisk arbejde eller meditere. Uanset hvad du starter med, så er ideen at du skal styrke dig på alle områder i dit liv, du skal leve fuldt og helt både fysisk, mentalt og spirituelt.
2 skønne ting jeg sætter pris på han fremhæver: der er ingen forudsætninger for at gøre yoga som at stoppe med at ryge eller være vegetar og du kan sagtens være troende kristen eller ateist.

No comments: